Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 67, omgeving Holterweg 52 en 54

DeRaaltegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 67, omgeving Holterweg 52 en 54.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte maken bekend dat vanaf donderdag 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 67, omgeving Holterweg 52 en 54 met bijbehorende stukken ter inzage ligt. De stukken zijn te raadplegen op: 1. www.ruimtelijkeplannen.nl onder het plannummer NL.IMRO.0177.BP20230005-ON01; 2.in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte. 3.de bronbestanden zijn beschikbaar op http://ruimtelijkeplannen.raalte.nl/manifest/NL.IMRO.0177.BP20230005-ON01/ Het plangebied betreft de locatie Holterweg 52 en 54 in Heeten. De bestemming wordt gewijzigd van Agrarisch naar Wonen. Middels de Rood voor Rood regeling worden de aanwezige landschapontsierende bebouwing gesloopt, de sloop geeft recht op twee compensatiekavels. Daarnaast wordt de bestaande karakteristieke boerderij gesplitst, hiermee wordt één extra wooneenheid toegevoegd. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar de gemeenteraad van Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte. Een mondelinge zienswijze kan uitsluitend worden ingebracht via het domein Ruimte. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt, telefoon (0572) 347 799.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRaaltegids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Raalte, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deRaaltegids.nl
Redactie deRaaltegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Raalte
  2. 4575c4ae75f0f982d3f097fc3e847e06

Gerelateerde berichten