Ontwerpbestemmingsplan ‘Raalte Kern, Bredenhorst’, gemeente Raalte

DeRaaltegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Raalte Kern, Bredenhorst’, gemeente Raalte.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte maken bekend dat vanaf donderdag 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 het ‘ontwerpbestemmingsplan Raalte Kern, Bredenhorst’ met bijbehorende stukken ter inzage ligt. De stukken zijn te raadplegen via: 1. www.ruimtelijkeplannen.nl; 2.De link http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0177.BP20230016-ON01. Daarnaast zijn de analoge stukken in te zien in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte. De bronbestanden zijn beschikbaar op: http://ruimtelijkeplannen.raalte.nl/manifest/NL.IMRO.0177.BP20230016-ON01/ Het plangebied ligt aan de Burgemeester Zuidwijklaan in Raalte Noord (ter hoogte van Rutenberg) en is nu onbebouwd. Het gebied heeft een kantoorbestemming en wordt herbestemd naar een woonbestemming. Deze woningbouwlocatie zal 53 rijtjeswoningen gaan bevatten waarvan minimaal 25% sociale huurwoningen. Ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai vanwege de N35 en Burgemeester Zuidwijklaan Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat 24 woningen die worden gerealiseerd vanwege wegverkeer op de N35 geluidsbelasting ondervinden die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het College van burgemeester en wethouders mag middels een besluit een hogere waarde vatstellen. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat 33 woningen die worden gerealiseerd vanwege wegverkeer op de Burgemeester Zuidwijklaan ondervinden die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het College van burgemeester en wethouders mag middels een besluit een hogere waarde vatstellen. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid is opgenomen in bijlage 5 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. In bijlage 4 is het akoestisch onderzoek opgenomen. Deze zijn digitaal te raadplegen via eerder genoemde internetadressen en liggen in de informatiehoek van het gemeentehuis. Procedure Tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar de gemeenteraad van Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte. Tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai, kan een ieder naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Raalte. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar burgemeester en wethouders van Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte. Een mondelinge zienswijze kan uitsluitend worden ingebracht via het Domein Ruimte. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt, telefoon (0572) 347 799. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai/railverkeerslawaai/industrielawaai de zienswijze betrekking heeft.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRaaltegids.nl op 07-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Raalte, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRaaltegids.nl
Redactie deRaaltegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Raalte
  2. 6f0e3fd60f4c5f72b0d06ceb0edc096a

Gerelateerde berichten