Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, part. herz. nr 44, omgeving Hellendoornseweg 61a, gemeente Raalte’

DeRaaltegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, part. herz. nr 44, omgeving Hellendoornseweg 61a, gemeente Raalte’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte maken bekend dat vanaf 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 202 4 ‘het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Raalte, part. herz. nr 44, omgeving Hellendoornseweg 61a’ met bijbehorende stukken ter inzage ligt. De stukken zijn te raadplegen via: 1. www.ruimtelijkeplannen.nl; 2.De link http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0177.BP20210006-ON01. Daarnaast zijn de analoge stukken in te zien in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte . De bronbestanden zijn beschikbaar op: http://ruimtelijkeplannen.raalte.nl/manifest/NL.IMRO.0177.BP20210006-ON01/ Het plangebied heeft betrekking op de locatie Hellendoornseweg 61a in het buitengebied van Luttenberg. Het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen is ingediend om op het perceel een Rood voor Rood-woning te realiseren. Daarnaast krijgt de compensatiewoning een inhoud van 1.000 m3 i.p.v. de standaard inhoud van 750m3. In totaal wordt op 6 locaties meer dan 2.000 m2 gesloopt. Aan de Hellendoornseweg 61a wordt de kas met een oppervlakte van 994 m2 op het erf gesloopt. Van de oppervlakte van de kas mag 1/5 deel ingezet worden voor rood voor rood dus een oppervlakte van 199 m2 mag ingezet worden voor rood voor rood. Daarnaast worden een aantal andere gebouwen met een oppervlakte van 89 m2 gesloopt. Op het adres Luttenbergerweg 74 Luttenberg is 1 gebouw met een oppervlakte van 550 m2 gesloopt. Op het adres Hellendoornseweg 57 Luttenberg zijn 2 gebouwen gesloopt die samen een oppervlakte van 320 m2 hebben. Op het adres Bloemenkampsweg 8 Luttenberg is één gebouw met een oppervlakte van 350 m2 gesloopt. Op het adres Schotweg 8 Luttenberg wordt één gebouw met een oppervlakte 252 m2 gesloopt. Op het adres Schanebroeksweg 2 Luttenberg worden 5 gebouwen die samen een oppervlakte van 265 m2 hebben gesloopt. Ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat voor de woning die wordt gerealiseerd vanwege wegverkeer van de Hellendoornseweg de geluidsbelasting 53 dB is. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar wel lager dan de maximale grenswaarde van 53 dB. Het College van burgemeester en wethouders mag middels een besluit een hogere waarde vatstellen. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid is opgenomen in bijlage 3 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. In bijlage 2 het akoestisch onderzoek opgenomen. Deze zijn digitaal te raadplegen via eerder genoemde internetadressen en liggen in de informatiehoek van het gemeentehuis. Procedure Tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar de gemeenteraad van Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte. Tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai kan een ieder naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Raalte. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar burgemeester en wethouders van Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte. Een mondelinge zienswijze kan uitsluitend worden ingebracht via het Domein Ruimte. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt, telefoon (0572) 347 799. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai de zienswijze betrekking heeft.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRaaltegids.nl op 28-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Raalte, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRaaltegids.nl
Redactie deRaaltegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Raalte
  2. 9af6e07971eb8764e69ba08b24757223

Gerelateerde berichten