Vrieswijk 3b Raalte

DeRaaltegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vrieswijk 3b Raalte.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte maken bekend, dat zij voornemens zijn een projectbesluit, als bedoeld in artikel 3.10 van de Wabo, te nemen voor het bouwen van een multifunctioneel centrum (sport) . Het ontwerp-projectbesluit biedt een planologische regeling voor het gebruik van de gronden voor sport in strijd met de bestemming ‘Kantoor’, er wordt gedeeltelijk buiten het bouwvlak gebouwd; de bouwhoogtes voldoen niet aan de minimum en maximum hoogtes zoals die weergegeven zijn in het bestemmingsplan en het afwijken van het ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren’ waarbij 38 parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd in plaats van de vereiste 81parkeerplaatsen en dat 43 parkeerplaatsen in het openbaar gebied mogen worden opgevangen aan Vrieswijk 3b in Raalte. Op basis van het vigerende bestemmingsplan “Salland I” en ‘‘Paraplubestemmingsplan Parkeren’’ is dit thans niet mogelijk. Overeenkomstig artikel 3.11 van de Wabo, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerp-projectbesluit met de bijbehorende stukken vanaf 19 oktober 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens de termijn van ter inzage legging is het voor een ieder mogelijk zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbesluiten; bij voorkeur schriftelijk. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 8100 AC Raalte.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRaaltegids.nl op 20-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Raalte, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRaaltegids.nl
Redactie deRaaltegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Raalte
  2. bf1c8209e4c6bfac075a30c8de26021d

Gerelateerde berichten