Vrieswijk 3b Raalte

DeRaaltegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vrieswijk 3b Raalte.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 5 september 2023 is een m.e.r.-beoordelingsnotitie (notitie), als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm), ontvangen.Algemene tekst:De notitie is ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning (art. 2.1 en/of 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De notitie bevat voldoende informatie om de gevolgen van de gewenste veranderingen te kunnen beoordelen. Het betreft het toestaan voor het bouwen van een multifunctioneel centrum (sport).Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en activiteit 11.2 onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, dat bij de voorbereiding van de aanvraag om de omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken bestemmingsplan (besluit in het kader van artikel 2.12, lid 1, onder a van de Wabo) geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.Het is niet mogelijk tegen dit besluit bezwaar in te dienen. Tijdens de toekomstige procedure voor de omgevingsvergunning bestaat wel de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en eventueel beroep. Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit worden betrokken.Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand. Voor het inzien kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket, stuur hiervoor een e-mail naar omgevingsloket@raalte.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deRaaltegids.nl op 19-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Raalte, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRaaltegids.nl
Redactie deRaaltegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Raalte
  2. gmb-2023-445500

Gerelateerde berichten