Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 73, omgeving Oosterenkweg 5 en 5a

DeRaaltegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 73, omgeving Oosterenkweg 5 en 5a.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte maken bekend dat vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 het ‘ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 73, omgeving Oosterenkweg 5 en 5a’ met bijbehorende stukken ter inzage ligt. De stukken zijn te raadplegen via:1.www.ruimtelijkeplannen.nl;2.De link http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0177.BP20230017-ON01.Daarnaast zijn de analoge stukken in te zien in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte. De bronbestanden zijn beschikbaar op: http://ruimtelijkeplannen.raalte.nl/manifest/NL.IMRO.0177.BP20230017-ON01/Het plangebied heeft betrekking op de locatie Oosterenkweg 5 en 5a te Raalte, in het buitengebied tussen Raalte en Heeten. Het plan betreft het legaliseren van een bedrijfsuitbreiding van Raamsman Transport t.b.v. de stalling van vrachtwagens en opleggers. Daarvoor wordt naast een plus op de landschappelijke inpassing ook een substantiële bijdrage van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) geleverd worden in een fonds voor landschaps- en verkeersmaatregelen. Het transportbedrijf wordt tevens toekomstperspectief geboden door een overdekte wasstraat van 500 tot 600 m2 te kunnen realiseren en de legalisatie van een opslag voor bedrijfseigen materialen van ca. 150 m2 mogelijk te maken onder voorwaarde van de sloop van een dubbele oppervlakte overeenkomstig de Schuur voor Schuur-regeling.ProcedureTijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar de gemeenteraad van Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte.Een mondelinge zienswijze kan uitsluitend worden ingebracht via het Domein Ruimte. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt, telefoon (0572) 347 799. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deRaaltegids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Raalte, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRaaltegids.nl
Redactie deRaaltegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Raalte
  2. gmb-2023-540254

Gerelateerde berichten