Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 41, Park Den Alerdinck, gemeente Raalte

DeRaaltegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 41, Park Den Alerdinck, gemeente Raalte.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte maken bekend dat vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiele herziening nr 41, Park Den Alerdinck met bijbehorende stukken ter inzage ligt. De stukken zijn te raadplegen op:1.www.ruimtelijkeplannen.nl onder het plannummer NL.IMRO.BP20200008-ON01;2.in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte.3.de bronbestanden zijn beschikbaar op http://ruimtelijkeplannen.raalte.nl/manifest/NL.IMRO.0177.BP20200008-ON01/Het plangebied betreft het terrein Park Den Alerdinck, voorheen De Voorde geheten en is gelegen aan de Den Alerdinckweg 2. Het ontwerpbestemmingsplan legt de planologisch-juridische basis voor het volgende. De maatschappelijk bestemming die op het terrein van Park Alerdinck ligt wordt verruimd door voor enkele gebouwen een groepsaccommodatie en kleinschalige kantoren toe te staan. Tevens wordt de regeling over evenementen binnen deze bestemming gelijkgetrokken met de regeling zoals deze van toepassing is in de bestemming Landhuis die is gelegen op de schuin tegenover gelegen havezathe Den Alerdinck. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar de gemeenteraad van Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte.Een mondelinge zienswijze kan uitsluitend worden ingebracht via het domein Ruimte. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt, telefoon (0572) 347 799.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deRaaltegids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Raalte, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRaaltegids.nl
Redactie deRaaltegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Raalte
  2. gmb-2023-540269

Gerelateerde berichten